XEM NHÓM TIN
Hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017

 

 Hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 (Tải về)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT

 

 Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017 (Tải về)

Xem chi tiết


Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25

 

 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 25 (Tải về)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT

 

 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành (Tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Lan Anh

 

 Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ - Bà Nguyễn Thị Lan Anh (Tải về)

Xem chi tiết