XEM NHÓM TIN
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30 ngày 18/05/2020

 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30 ngày 18/05/2020 (tải về)

Xem chi tiết


Bầu chủ tịch HĐQT và trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025

 

 Bầu chủ tịch HĐQT và trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (tải về)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự các chức vụ: Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách Quản trị Công ty

 

 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự các chức vụ: Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách Quản trị Công ty (Tải về)

Xem chi tiết


Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020

 

 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (Tải về)

Xem chi tiết


Thông báo thời gian, địa điểm, thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

 Thông báo thời gian, địa điểm, thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải về)

Xem chi tiết


 Xem tất cả nhóm tin   >>Báo cáo - Thông báo

Các bài đã đăng:

Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty ( 13/3/2020)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ( 10/3/2020)
Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 ( 5/2/2020)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 ( 16/1/2020)
Nghị quyết HĐQT ngày 09/01/2020 dẫn tới Tổng giá trị các khoản vay vượt 30% vốn chủ sở hữu và giá trị giao dịch vượt 15% tổng tài sản theo BCTC bán niên đã kiểm toán năm 2019 ( 10/1/2020)
Nghị quyết HĐQT Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty ngày 09/10/2019 ( 9/10/2019)