XEM NHÓM TIN
Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty

 

 Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty (Tải về)

Xem chi tiết


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Tải về)

Xem chi tiết


Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020

 

 Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 (Tải về)

Xem chi tiết


Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

 

 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 (Tải về)

Xem chi tiết


Nghị quyết HĐQT ngày 09/01/2020 dẫn tới Tổng giá trị các khoản vay vượt 30% vốn chủ sở hữu và giá trị giao dịch vượt 15% tổng tài sản theo BCTC bán niên đã kiểm toán năm 2019

 

 Nghị quyết HĐQT ngày 09/01/2020 dẫn tới Tổng giá trị các khoản vay vượt 30% vốn chủ sở hữu và giá trị giao dịch vượt 15% tổng tài sản theo BCTC bán niên đã kiểm toán năm 2019 (Tải về)

Xem chi tiết