CÔNG BỐ THÔNG TIN

TIN XEM NHIỀU

 • Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương bán toàn bộ phần vốn góp của Công ty đang sở hữu tại công ty con ( 18/9/2020)
 • Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự ban điều hành ( 1/9/2020)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 2020 ( 31/7/2020)
 • Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành ( 31/7/2020)
 • Thông báo không còn là cổ đông lớn - Trần Hoàng Anh ( 14/7/2020)
 • Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn và thay đổi điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Marina - Cty con ( 6/7/2020)
 • Hoàn thành ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 ( 25/6/2020)
 • Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Trần Hoàng Anh ( 23/6/2020)
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 30 ngày 18/05/2020 ( 20/5/2020)
 • Bầu chủ tịch HĐQT và trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 ( 29/4/2020)
 • Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự các chức vụ: Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin và Người phụ trách Quản trị Công ty ( 16/4/2020)
 • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020 ( 13/4/2020)
 • Thông báo thời gian, địa điểm, thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ( 10/4/2020)
 • Nghị quyết HĐQT về việc Bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty ( 13/3/2020)
 • Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ( 10/3/2020)
 • Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 ( 5/2/2020)
 • Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 ( 16/1/2020)
 • Nghị quyết HĐQT ngày 09/01/2020 dẫn tới Tổng giá trị các khoản vay vượt 30% vốn chủ sở hữu và giá trị giao dịch vượt 15% tổng tài sản theo BCTC bán niên đã kiểm toán năm 2019 ( 10/1/2020)
 • Nghị quyết HĐQT Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty ngày 09/10/2019 ( 9/10/2019)
 • Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29 cấp ngày 01/10/2019 ( 2/10/2019)
 • Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết ( 13/9/2019)
 • Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 (UBCKNN) ( 20/8/2019)
 • Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 ( 14/8/2019)
 • Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành ( 14/8/2019)
 • Nghị quyết HĐQT ( 14/8/2019)
 • Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu (VSD) ( 29/7/2019)
 • Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm cổ đông GEX ( 26/7/2019)
 • Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 ( 25/7/2019)
 • Nghị quyết HĐQT ngày 25/07/2019 ( 25/7/2019)
 • Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2019 ( 23/7/2019)

 • Tổng số bài viết cho nhóm tin này là: 463 tin
  Trở về đầu trang
  Trang trước      Tiếp theo
  Trang [ 1 của 16 ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]