Công ty cổ phần MHC

Tin tức mới nhất

Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát
Thay đổi nhân sự Ban kiểm soát (Tải về)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Tải về)
Thay đổi nhân sự HĐQT
Thay đổi nhân sự HĐQT (Tải về)
Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019
Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 (Tải về)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 MHC - Hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 MHC - Hợp nhất ( Tải về)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018- Công ty mẹ
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 - Công ty mẹ (Tải về)

 Lượt truy cập:


MHC

 Đang Online:    20
Head

Công ty Cổ phần MHC (tên gọi cũ: Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội) , tên tiếng anh: MHC Company - được thành lập theo giấy phép số 056428 (nay chuyển sang mã số doanh nghiệp số 0100793715) ngày 19/11/1998, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/11/1998 và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 01/04/2015. Ngày 01/01/1999, Công ty Cổ phần MHC chính thức đi vào hoạt động.
 

Kể từ khi thành lập năm 1999 đến năm 2008, Công ty Cổ phần MHC đã luôn giữ vững được sự tăng trưởng và ổn định. Năm 2005, Công ty đã lập hồ sơ gia nhập thị trường chứng khoán và trở thành một Công ty đại chúng, vốn cổ đông của Công ty từ 67,5 tỷ đồng (khi thành lập) tăng lên trên 135 tỷ đồng vào năm 2009 từ lợi nhuận tích lũy trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từ phát hành tăng vốn trên thị trường chứng khoán.