Công ty cổ phần MHC

Tin tức mới nhất

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23 (Tải về)
Điều lệ Công ty _ Tháng 04 năm 2016
Điều lệ Công ty _ Tháng 04 năm 2016 (Tải về)
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Kho vận Miền nam
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Kho vận Miền nam (Tải về)
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Kho vận Miền nam
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Kho vận Miền nam (Tải về)
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016 đã soát xét_Hợp nhất
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016 đã soát xét_Hợp nhất (Tải về)
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016 đã soát xét_Công ty mẹ
Báo cáo tài chính 6 tháng 2016 đã soát xét_Công ty mẹ (Tải về)
Head

Công ty Cổ phần MHC (tên gọi cũ: Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội) , tên tiếng anh: MHC Company - được thành lập theo giấy phép số 056428 (nay chuyển sang mã số doanh nghiệp số 0100793715) ngày 19/11/1998, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/11/1998 và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 01/04/2015. Ngày 01/01/1999, Công ty Cổ phần MHC chính thức đi vào hoạt động.
 

Kể từ khi thành lập năm 1999 đến năm 2008, Công ty Cổ phần MHC đã luôn giữ vững được sự tăng trưởng và ổn định. Năm 2005, Công ty đã lập hồ sơ gia nhập thị trường chứng khoán và trở thành một Công ty đại chúng, vốn cổ đông của Công ty từ 67,5 tỷ đồng (khi thành lập) tăng lên trên 135 tỷ đồng vào năm 2009 từ lợi nhuận tích lũy trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từ phát hành tăng vốn trên thị trường chứng khoán.