Công ty cổ phần MHC

Tin tức mới nhất

Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020
Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 (Tải về)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 _ Hợp nhất và Công văn giải trình
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 _ Hợp nhất và Công văn giải trình (Tải về)
Báo cáo tài chính Quý 4/2019 - Công ty mẹ Và Công văn giải trình
Báo cáo tài chính Quý 4/2019 - Công ty mẹ Và Công văn giải trình (Tải về)
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 (Tải về)
Nghị quyết HĐQT ngày 09/01/2020 dẫn tới Tổng giá trị các khoản vay vượt 30% vốn chủ sở hữu và giá trị giao dịch vượt 15% tổng tài sản theo BCTC bán niên đã kiểm toán năm 2019
Nghị quyết HĐQT ngày 09/01/2020 dẫn tới Tổng giá trị các khoản vay vượt 30% vốn chủ sở hữu và giá trị giao dịch vượt 15% tổng tài sản theo BCTC bán niên đã kiểm toán năm 2019 (Tải về)
Báo cáo tài chính quý 3/2019 và Công văn giải trình - Hợp nhất
Báo cáo tài chính quý 3/2019 và Công văn giải trình - Hợp nhất (Tải về)
Head

Công ty Cổ phần MHC (tên gọi cũ: Công ty Cổ phần Hàng hải Hà Nội) , tên tiếng anh: MHC Company - được thành lập theo giấy phép số 056428 (nay chuyển sang mã số doanh nghiệp số 0100793715) ngày 19/11/1998, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/11/1998 và Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 01/04/2015. Ngày 01/01/1999, Công ty Cổ phần MHC chính thức đi vào hoạt động.
 

Kể từ khi thành lập năm 1999 đến năm 2008, Công ty Cổ phần MHC đã luôn giữ vững được sự tăng trưởng và ổn định. Năm 2005, Công ty đã lập hồ sơ gia nhập thị trường chứng khoán và trở thành một Công ty đại chúng, vốn cổ đông của Công ty từ 67,5 tỷ đồng (khi thành lập) tăng lên trên 135 tỷ đồng vào năm 2009 từ lợi nhuận tích lũy trong hoạt động sản xuất kinh doanh và từ phát hành tăng vốn trên thị trường chứng khoán.